Liên hệ với chúng tôi

GREEN HOUSE HOTEL - Cheap hotel in Da Nang

Địa chỉ: 22 - 24 Hà Chương, Quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại: (84 - 236) 3 939 868 / Fax: (84 - 236) 3 939 878

Email: info@greenhousehotel.vn

Website: greenhousehotel.vn