Chính sách đặt, đổi & trả phòng

CHÍNH SÁCH GIÁ PHÒNG KHÁCH SẠN TẠI ĐÀ NẴNG

CHÍNH SÁCH TRẺ EM (ngủ chung giường với bố mẹ, tối đa 02 trẻ em/phòng) KHÁCH SẠN TẠI ĐÀ NẴNG

Giá trên không áp dụng cho các dịp lễ gồm:

Chính sách tặng phòng miễn phí khách sạn tại Đà Nẵng

Quy định nhận, trả phòng & đặt phòng, hủy phòng.

Quy định nhận và trả phòng

Giờ nhận phòng        : sau 14 giờ chiều

Giờ trả phòng            : trước12 giờ trưa

Tính thêm 100% tiền phòng đối với các trường hợp nhận phòng sớm trước 06h00 (06 a.m) hoặc trả phòng muộn sau 18h00 (06 p.m)

Tính thêm 50% tiền phòng với trường hợp trả phòng muộn từ 15h00 đến 18h00.

Tính thêm 30% tiền phòng với trường hợp trả phòng muộn sau 12 giờ đến trước 15h00.

Quy định đặt và hủy phòng

Đặt phòng:

Khách hàng thông báo trước kế hoạch khách đến cho Green House Hotel theo từng đợt, từng tháng, từng quý bằng Fax hoặc Email để Green House Hotel có kế hoạch giữ phòng cho khách.

Khách hàng phải thông báo cụ thể về các thông tin liên quan đến đoàn khách cho Khách hàng như sau:

Sau khi nhận được Fax hoặc mail yêu cầu đặt phòng hay dịch vụ của Khách hàng, Green House Hotel phải chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để phục vụ khách được tốt nhất theo đúng như trên yêu cầu của Khách hàng.

Thời hạn đặt cọc (sau ngày xác nhận đặt phòng chính thức): 02 ngày đối với đoàn đặt trước 01 Tuần, 05 ngày đối với đoàn đặt trước 01 tháng. Đoàn đặt gần kề ngày nhận phòng phải cọc luôn trong ngày đặt. Số tiền phải đặt cọc 30%  tiền phòng dự tính.

Green House Hotel có quyền hủy tất cả các phòng đã đặt nếu Green House Hotel không nhận được khoản đặt cọc tương ứng với 30% tổng giá trị tiền phòng trong thời hạn đặt cọc đã đề ra ở trên. Green House Hotel sẽ sẽ không hoàn trả lại tiền đặt cọc với mọi hình thức, trừ trường hợp thiên tai, bão lụt, hạn hán hay đã được thỏa thuận của Green House Hotel.

Điều chỉnh và hủy phòng.

Trước ngày đến hay ngày sử dụng dịch vụ trong đặt phòng hay dịch vụ nhưng Khách hàng báo hủy hay không đến, không sử dụng dịch vụ của Green House Hotel,  Green House Hotel sẽ tính 100% tiền phòng cho đêm đầu tiên và dịch vụ khác nếu có.

Khách hàng phải thông báo cho Green House Hotel bằng Fax hay email về việc thay đổi hay hủy liên quan đến đặt phòng hay dịch vụ hợp lệ.  

Hủy đặt phòng hay dịch vụ:

Các trường hợp điều chỉnh hay hủy khác Green House Hotel sẽ tính 100% tiền phòng cho đêm đầu tiên và dịch vụ khác nếu có.

Green House Hotel có toàn quyền sử dụng số lượng phòng mà Khách hàng đã huỷ.

Trường hợp đã nhận đặt phòng mà vì bất cứ lý do nào, Green House Hotel không có phòng cho Khách hàng thì Green House Hotel phải đặt phòng ở một Khách sạn khác có tiêu chuẩn tương đương với Khách sạn của Green House Hotel và chịu mọi phí tổn phát sinh (nếu có).

Khách sạn không hoàn trả tiền phòng cho bất kỳ trường hợp nào mà thời gian khách ở ngắn hơn so với thời gian đã đặt.

-------------------

Green House Hotel - Khách sạn giá rẻ tại Đà Nẵng

Hotline: 0236 3939 868

Fanpage: https://www.facebook.com/Green.House.Hotel.VN/